• Подарете си здравословен сън
   100 дни тестов период
  • ОП Иновации и конкурентоспособност

    

   На  04.11.2021 г. СТЕП ИН 2 НЕЙЧЪР БЪЛГАРИЯ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089- 4908-C01 по проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

   Процедура: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

   Приоритетна ос: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП. Възстановяване на МСП

   Оперативна програма:Иновации и конкурентоспособност  2014-2020

   Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

   Очаквани резултати:

   • Осигурен оперативен капитал на компанията;
   • Възстановяването и  преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19;

   Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

   Обща стойност на проекта: 50 000.00 лева, от които 42 500.00 лева европейско финансиране и 7 500.0.00лв. национално съфинансиране.

   Срок на договора: от 04.11.2021 г. до 04.02.2022 г.

 • Подарете си спокоен и здравословен сън
  100 дни тестов период
  Купи сега