• Подарете си здравословен сън
   100 дни тестов период
  • Минерал Шунгит

   Минералът шунгит представлява специфичен въглерод и е с аморфна структура. Той се добива от най-древните скали на планетата ни, чието съществуване датира от над два милиарда години. Звучното си име дължи на карелското село Шунга, намираща се на бреговете на Oнежкото езеро. За водите на разположеното през тези скали езеро е установено, че имат притежават невероятно мощна лечебна сила.

   Минералът се отличава с изключителна стабилност срещу гравитацията и висока реактивност в топлинна процеси. Високите адсорбционни свойства на камъка определят неговия каталитичен и химически резистентен характер.

   Структурата му е необичайна – съставна въглеродна матрица, в която са разпределени равномерно силикатни частици. Най-голям интерес в състава му предизвиква въглеродния атом, който включва следните съединения в следното процентно отношение: SiO2 (57,0%), TiO2 (0.2%), A12O3 (4,0%), FeO (2,5%), MgO (1.2%), Н2О (4.2%), K2O (1,5%), S (1,2%).

   Минералът се отличава с високо активна адсорбция срещу бактерии, патогенни сапрофити и заразени клетки. Независимо от големината на частиците в него минералът притежава биполярни свойства. Те обясняват неговата висока адхезия и способността му да се смесва с всички вещества, без изключение.

   Шунгита е една от най-старите скали на нашата планета. Неговата геоложка възраст е 2 милиарда години.

   Наименованието си е получил през 1887г.когато в карелското село Шунга са открити единствените в света големи залежи на тази въглеродна скала. Мненията за произхода на шунгита са разнообразни, но е безспорен факта, че той няма равен по отношение на лечебните си свойства и ползите за организма на човека.

   Първото споменаване на лечебните свойства на шунгита датира от началото на XVI век, а след едно столетие през 1714г., цар Петър I узнава за лечебните свойства на шунгита и разпорежда щателно изследване на изворите, преминаващи през шунгитови скали. Скоро след това и след като се убедил в уникалните лечебни свойства на тази скала, построява първият руски курорт наречен „Марциални води”. Същевременно заповядва на всеки войник да носи със себе си късчета шунгит, които да поставя в съда, от който пие вода. В резултат царските войници при походи винаги са имали обеззаразена и лечебна питейна вода. През 1930г била организирана международна експедиция от учени, която доказва, че водите, протичащи през шунгитови скали притежават уникални лечебни качества.

   Нови сведения за уникалните свойства на Шунгита донася научното откритие през 1990г, удостоено с Нобелова награда и заключаващо се в това, че в състава на шунгита са намерени особени молекулярни съединения фулерени, обуславящи широкият спектър на лечебните свойства на тази изключителна скала. Именно особената молекулярна структура е причината за широкото приложение в медицината. Шунгитовият камък, притежавайки богат минерален състав има изразени сорбционни, бактерицидни и каталитични свойства и повече от 200 години намира широко приложение за активация и пречистване на питейна вода.

   Шунгитовата вода представлява молекулно-колоиден разтвор на хидратирани фулерени, оказващи на човешкият организъм противовъзпалително, антибактериално,антисептично, болкоуспокояващо,антиалергично и имуностимулиращо въздействие. Шунгитовата терапия е много популярен метод на лечение не само като късчета шунгит (за поставяне във вода и лечебен масаж), но също така и с различни изделия от шунгит (пластини, дискове, сфери, пирамиди, огърлици и т.н.), способстващи за неутрализиране на вредните електромагнитни излъчвания и отслабване на негативното влияние върху организма на човека от геопатогенните зони.

   Откриването в състава на шунгита на сферични фулерени разкрива пред учените нови възможности за фармакологично и биологично използване на тази уникална скала.

   Шунгита на практика е универсален естествен абсорбент, способен да задържа на своята повърхност над 94% от всевъзможните вредни промени в ежедневно употребяваната от нас питейна вода, деактивира и унищожава фенолите,смолите, киселините, ацетона и др. Отлага на повърхността си солите на тежките елементи, колоидното желязо, радионуклиди, хлор, фосфор,нитрати и нитрити, пестициди и фунгициди и тн.
   Шунгита активира всички полезни за организма на човека макро и микро елементи в концентрации, оптимални за човешкия организъм.
   Шунгитовата вода се характеризира с висока чистота, приятен вкус, богат минерален състав и необикновена молекулярна структура (при взаимодействие с шунгита, водата придобива структурата на „жива вода“) и особено енерго – информационно поле, оказващо лечебно действие на всички системи в човешкият организъм.

   Научно доказано е, че 100грама късчета шунгит в 1 литър вода, след 30 минути намаляват стрептококите група Д 90 пъти, а стрептококите група А – 800 пъти.

   Най-силно целително действие има шунгитовата вода при: анемии, болести на храносмилателната система, заболявания на сърдечно-съдовата система, възпалителни и алергии, заболявания на устната кухина, белите дробове, гърлото.

   Начини на приготвяне на шунгитова вода:

   Късчета шунгит трябва добре да се измият на течаща вода. След това 250 грама шунгит се поставят в 5 литра вода. Три дни по-късно водата е готова за употреба. Винаги в съда трябва да останат около 500мл вода, т.е. да не остават камъните непокрити от вода.
   Поне веднъж месечно късовете шунгит трябва да се измият под течаща вода, след което се връщат обратно в съда.
   Шунгитовата вода не трябва да се поставя в хладилник. Тя няма никакви противопоказания при вътрешна или външна употреба. Срокът и на годност е 3 години.

   Изделия от шунгит

   Носенето на украшения от шунгит концентрира полезната за организма енергия и отстранява всичко, което му вреди. Шунгита и изделията от него предпазват от електромагнитното излъчване на телевизори, компютри, мобилни телефони, микровълнови печки и всичко обкръжаващи ни електромагнитни излъчвания.

   Магическото действие на шунгита е известно.

   Ако се позоваваме на древните предания, значение за магическото действие на шунгита, включително и формата на изделието.
   Структурата на шунгита позволява да се създават талисмани и амулети практически с всякаква форма - със заоблени или ръбати краища. Счита се, че кръглите и овалните изделия са по-подходящи за натрупване на позитивна енергия, а в същото време изделията с резки очертания практически започват да действат веднага.

   Какво ще ви донесе изделието от шунгит зависи преди всичко от вашите желания, защото вие сами програмирате камъка. Късмета, здравето, щастието представляват уникална позитивна енергия, която можете да насочите в необходимата посока.
   Изделията от него защитават от тъмни сили и носят спокойствие. Допринасят за късмет и успех в бизнеса и любовта.
   Камъните имат свойството да правят човека весел и енергичен.
   Сферата от шунгит е в състояние да реши любовните проблеми на притежателя си.
   Пирамидата ще ви помогне да защитите жилището си от всички негативи и ще блокира появата на отрицателна енергия у дома.

   Клинични и лабораторни изследвания се провеждат само върху късове благороден шунгит – т.е. върху такъв, чието процентно съдържание на въглерод е над 95% и чиито находища не са известни на никого. Резултатите от тях са засекретени.

   Шунгитът притежава следните качества:

   1. При контакт с дланта къс полиран шунгит помага за премахване на умората и бързо възстановяване на жизнеността – сутрин и вечер се държи в ръка.
   2. Помага за поддържане на свежа памет и свеж ум.
   3. Дарява жизнерадост и светъл поглед към живота.
   4. Енергетиката му бързо възстановява местата с нарушения в биополето на човека и оттам опазва тялото и вътрешните органи от различни здравословни проблеми – стрес, външни въздействия от различен характер и т.н.

 • Подарете си спокоен и здравословен сън
  100 дни тестов период
  Купи сега