• Подарете си здравословен сън
   100 дни тестов период
  • Минерал Зеолит

   Структурата на зеолита напомня пчелна пита, с високопорьозна и обширна реактивна повърхност от 450 кв. метра на един грам. При попадането на зеолита в течност между неговите кристали и средата започва активен йонообмен. Този процес практически очиства организма от отровни вещества. Клиноптилолитът задържа в себе си вещества с определена големина на молекулите, а пропуска други.

   Химически анализ на двойно активиран природен зеолит с високо съдържание на клиноптилолит показва, че той се справя с най-големите замърсители в природата - мед, цинк, олово, въглероден и серен двуокис. С него се обезвреждат дори радиоактивни отпадъци. Не е тайна, че след катастрофата в Чернобил тонове зеолит са били разпръснати за почистване на замърсената територия около атомната централа. Тонове зеолит са изсползвани и при аварията във АЕЦ Фукушима.

   Профилактичното му и лечебно действие при проблеми със сърдечносъдовата система, кръвното налягане, стомашно-чревни разстройства, гастрит, язва, диабет, дори ракови заболявания са доказани от редица изследвания. Най-бърз ефект се постига при йонизирането на вода с клиноптилолит - безсънието, потенето, проблемите с кръвното налагане и с кръвната захар отшумяват първи. Има защо Световната организация на учените да го обявяви за минерал на 20-ти век.

   Специфика: Минералът формира скелетна решетка със структура, която наподобява пчелна пита. Тази структура му осигурява електрично реактивна повърхност от над 450 кв.м. на грам. Натоварената с отрицателно електричество повърхност дава възможност клиноптилолитът да привлича и задържа катиони от средата, в която се намира и от своя страна да отделя други. Поставен във водна среда, клиноптилолитът елиминира всички вредни за човека вещества от нея, включително и радиоактивно замърсяване. Безкрайно благодатна тема за учените е да изследват защо водата, обработена с клиноптелолит, нормализира кръвното налягане, премахва безсънието, потенето, напрегнатостта. Жителите на Източните Родопи употребяват йонизирана с клиноптилолит вода и не познават болести като язва, гастрити, колити, проблеми на сърдечно съдовата и нервната система.  

   Природните зеолити са голяма група минерали с вулканично-седиментен произход. Благодарение на своята микропореста структура и химичен състав те имат силно изразени йонообменни свойства и представляват отлични природни молекулни сита. Когато присъства в други материали зеолитът им придава способността да разграждат летливите органични съединения (например формалдехид), съдържащи се във въздуха, и да ги преработват до безвредни съставки – въглероден диоксид и вода. Това става благодарение на каталитичен процес, при който не се натрупват вредни продукти и не се изразходват каталитично действащите вещества. По този начин те изпълняват функцията на постоянно действащ въздушен филтър, който очиства въздуха от замърсявания и миризми. Дълготрайността им е неограничена – те не се нуждаят от поддържане, регенериране или периодична подмяна. Продължителността на процеса на разграждане зависи от концентрацията на вредните вещества и интензивността на циркулацията на въздуха. Обикновено са необходими няколко часа, за да може ефектът да се почувства отчетливо.

 • Подарете си спокоен и здравословен сън
  100 дни тестов период
  Купи сега